Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Vigilància sanitària

Les activitats de gestió del risc destinades a recollir, analitzar, interpretar i difondre les dades sanitàries relatives als productes, les activitats o els serveis.

Enllaç permanent: Vigilància sanitària - Data: 2012-11-05 09:26:53


< Ultracongelació | Glossari Manipulador d'aliments