Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Acer

Fonamentalment, mescla de ferro i d'una petita quantitat de carboni. El ferro pur per si sol (ferrita) ofereix poca resistència i duresa i sofreix deformacions plàstiques; amb l'addició de carboni augmenten les seves aptituds de resistència i duresa així com el límit elàstic, tot disminuint-ne la ductilitat. El percentatge de carboni que caracteritza l'acer és comprès entre el 0,05 i l'1,70%.

Enllaç permanent: Acer - Data: 2013-07-06 12:20:31


Glossari Materials de construcció | Argamassa >