Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Argamassa

Morter fet amb calç sorra i aigua. Hom l'anomena també morter de calç per contrast amb el morter de ciment o amb el morter de calç i ciment pòrtland.

Enllaç permanent: Argamassa - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Acer | Glossari Materials de construcció | Arrebossat >