Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Arrebossat

Capa de calç i sorra o de materials anàlegs amb què es recobreix un parament.

Enllaç permanent: Arrebossat - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Argamassa | Glossari Materials de construcció | Barreja >