Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Bloc

Massa gran de matèria sòlida, molt compacta i pesant, generalment de límits externs ben definits.

Enllaç permanent: Bloc - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Barreja | Glossari Materials de construcció | Carreu >