Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Carreu

Pedra tallada en forma de paral•lelepípede rectangular i amb caires vius, emprada en la construcció de murs, pilars, etc.

Enllaç permanent: Carreu - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Bloc | Glossari Materials de construcció | Carreuó >