Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Ferro

Sigla: Fe. Element de transició del bloc d, situat entre els elements dels blocs s i p en la taula periòdica. Metall dúctil, mal.leable i molt tenaç, que és de color gris blavós. Els dos aliatges més importants de ferro són l'acer i la fosa o ferro colat; l'acer té un contingut de carboni inferior a l'1,70% i a temperatures elevades es transforma en austenita (solució sòlida g), que és la microestructura més flonja i més mal•leable del diagrama ferro-carboni; la fosa té un contingut de carboni que va de l'1,9% al 6,6% (en la pràctica hom no n'obté amb un contingut de carboni superior al 4,5%), i l'aliatge és fràgil a totes les temperatures, fins a la fusió.

Enllaç permanent: Ferro - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Fang | Glossari Materials de construcció | Ferro colat >