Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Ferro colat

Ferro obtingut per fusió.

Enllaç permanent: Ferro colat - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Ferro | Glossari Materials de construcció | Ferro de fosa >