Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Formigó

Material de construcció constituït per una barreja de grava, sorra i ciment pòrtland. Aquesta barreja ha de tenir la proporció adequada perquè en resulti una massa compacta en què la sorra ompli suficientment els buits compresos entre la grava, i el ciment faci de lligant dels grans de sorra i la grava i ompli els espais compresos entre aquests materials.

Enllaç permanent: Formigó - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Ferro forjat | Glossari Materials de construcció | Formigó armat >