Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Formigó armat

Formigó a l'interior del qual hom disposa armadures metàl•liques, destinades a resistir esforços de tracció o de flexió, que el formigó ordinari no suportaria bé.

Enllaç permanent: Formigó armat - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Formigó | Glossari Materials de construcció | Fosa >