Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Guix

Material per a la construcció obtingut per calcinació del sulfat de calci dihidratat. Hom l'empra principalment com a material de recobriment i, menys sovint, com a material d'unió de poca resistència.

Enllaç permanent: Guix - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Granit | Glossari Materials de construcció | Lapislàtzuli >