Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Pedra calcària

Pedra despresa o treta d'una roca calcària, especialment emprada en la fabricació de calç i de ciment. És anomenada també pedra calcinal.

Enllaç permanent: Pedra calcària - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Pedra arenosa | Glossari Materials de construcció | Pedra de tall >