Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Pedra de tall

Pedra tallada en forma regular per tal d'emprar-la en construcció. És anomenada també pedra picada.

Enllaç permanent: Pedra de tall - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Pedra calcària | Glossari Materials de construcció | Porcellana >