Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Porcellana

Terrissa molt fina composta de feldspat i caolí que difereix de l'ordinària per la seva transparència.

Enllaç permanent: Porcellana - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Pedra de tall | Glossari Materials de construcció | Rajol >