Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Teula

Cadascuna de les peces de terra cuita, generalment corbes i una mica més amples d'un extrem que de l'altre, o d'una altra forma que permeti també d'unir-les les unes amb les altres de manera que formin sobre la coberta d'una casa o d'una altra construcció una superfície per la qual pugui córrer l'aigua de pluja sense penetrar a l'interior de la construcció. Les teules són fabricades amb les mateixes argiles i pels mateixos procediments que els maons. Hom anomena teula romana, teula àrab o teula rodona la teula corbada en forma de canal més ampla d'un extrem que de l'altre, teula plana la que és plana i va unida generalment a les llates amb filferros, teula catalana la teula plana feta de fang i teula plana d'encaix o teula alacantina la teula plana amb els caires adequadament emmotllats i tallats, per tal que encaixin les unes amb les altres. Quan una teula romana és disposada amb la cara còncava mirant amunt, hom en diu teula canalera, i si, contràriament, és disposada amb la part còncava mirant avall, hom en diu teula cobertora. Les teules, més grosses que les ordinàries, que són disposades en el carener de la teulada són anomenades teules careneres. Hom anomena teula seca o teula solta la teula que no és subjectada amb material, sinó que s'aguanta només pel seu pes i per la pressió del conjunt.

Enllaç permanent: Teula - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Tessel.la | Glossari Materials de construcció | Totxana >