Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Totxo

Nom donat sovint al maó ordinari.

Enllaç permanent: Totxo - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Totxana | Glossari Materials de construcció | Tova >