Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Tova

Peça de construcció, de forma semblant a un maó, feta amb argila o amb fang, sovint pastat amb palla, que és assecada al sol. Hom l'anomena també atova o atovó.

Paral.lelepípede de fang i palla assecat a la intempèrie, sense coure al foc, i que s'empra com a material de construcció.

Enllaç permanent: Tova - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Totxo | Glossari Materials de construcció | Tovot >