Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Vidrat

1. Dit de la rajola o ceràmica coberta d'un vernís vítric.

2. Bany vitri, aplicat de diverses maneres sobre la matèria destinada a vitrificar-se mitjançant la cocció.

Enllaç permanent: Vidrat - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Tovot | Glossari Materials de construcció | Vidre >