Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Vidre

1. Substància dura, fràgil, transparent, insoluble en gairebé tots els cossos coneguts i que es fon a altes temperatures. És una substància dura i trencadissa quan és freda, però pastosa i plàstica a temperatures elevades, generalment transparent o translúcida.

2. Matèria amorfa que no té una estructura cristal•lina i, per tant, amb les partícules que la formen ordenades a l'atzar. Moltes vegades, amb el temps, aquestes substàncies adquireixen una certa ordenació interna, fenomen conegut amb el nom de desvitrificació. Els vidres naturals més coneguts són l'obsidiana, les tectites i la fulgurita. Els vidres també poden ésser obtinguts artificialment, però es diferencien dels naturals perquè aquests sempre presenten un inici de cristal•lització.

Enllaç permanent: Vidre - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Vidrat | Glossari Materials de construcció | Vori >