Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Vori

Matèria que forma les dents dels vertebrats, dura, esmaltada i de color blanquinós.

Enllaç permanent: Vori - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Vidre | Glossari Materials de construcció