Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Altocúmulus (Símbol, Ac)

Sostre o banc de núvols mitgencs, fet de lloses o masses globulars aplanades i disposades en rengles, d'una manera regular, en una o dues direccions; els seus elements més petits són prims, amb parts ombrejades o sense.

Enllaç permanent: Altocúmulus (Símbol, Ac) - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Altocúmul | Glossari Meteorologia | Altonúvols >

Novetats