Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Anemocinemògraf

Aparell que inscriu la velocitat de rotació del molinet d'un anemògraf.

Enllaç permanent: Anemocinemògraf - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Anal•lobares | Glossari Meteorologia | Anemògraf >

Novetats