Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Anemògraf

Aparell que inscriu la velocitat del vent, sola o juntament amb la direcció.

Enllaç permanent: Anemògraf - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Anemocinemògraf | Glossari Meteorologia | Anemograma >

Novetats