Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Anal•lobares

Adj. S'aplica a les isolínies d'igual variació de pressió, quan aquesta variació és en augment.

Enllaç permanent: Anal•lobares - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Anàlisi isentròpica | Glossari Meteorologia | Anemocinemògraf >

Novetats