Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Anemograma

Inscripció del vent, feta per un anemògraf.

Enllaç permanent: Anemograma - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Anemògraf | Glossari Meteorologia | Anemòmetre >

Novetats