Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Arc tangent

Arc lluminós, tangent en el punt més alt de l'halo de 22°, o bé (menys freqüentment) lateralment al de 46°.

Enllaç permanent: Arc tangent - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Arc de Sant Martí | Glossari Meteorologia | Àrea negativa >

Novetats