Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Àrea negativa

En un tefigrama, àrea compresa entre la gràfica d'una partícula ascendent i la deduïda del sondatge, quan aquella partícula és constantment més freda que l'atmosfera ambient.

Enllaç permanent: Àrea negativa - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Arc tangent | Glossari Meteorologia | Àrea positiva >

Novetats