Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Atmosfèrics (sorolls)

Pertorbacions degudes a causes naturals, que, en forma de descàrregues, introdueixen sorolls paràsits en la telegrafia sense fils.

Enllaç permanent: Atmosfèrics (sorolls) - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Atmosfera tipus | Glossari Meteorologia | Audibilitat >

Novetats