Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Atmosfera tipus

Atmosfera ideal, que serveix de norma per a la graduació dels altímetres i que es caracteritza per tenir al nivell del mar una pressió de 1013,2 mil•libars i una temperatura de 15°C, amb un gradient tèrmic vertical de 6,5°C per quilòmetre, des del nivell del mar fins als 11 quilòmetres, per damunt dels quals se suposa la temperatura constant i igual a -56,5°C.

Enllaç permanent: Atmosfera tipus - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Atmosfera lliure | Glossari Meteorologia | Atmosfèrics (sorolls) >

Novetats