Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Audició anòmala

La que té lloc més enllà dels límits normals d'audibilitat, passada una "zona de silenci".

Enllaç permanent: Audició anòmala - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Audibilitat | Glossari Meteorologia | Aurèola >

Novetats