Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Aurèola

Regió lluminosa del cel, a l'entorn del Sol o de la Lluna, quan aquests astres estan voltats d'una corona. Alguna vegada es designa també amb el nom d'aurèola la regió brillant que hi ha al voltant del Sol encara que no hi hagi núvols.

Enllaç permanent: Aurèola - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Audició anòmala | Glossari Meteorologia | Aurora >

Novetats