Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Corona

Petit cercle més o menys irisat que envolta el Sol o la Lluna quan passen darrera de certs núvols. Molt sovint està reduïda a l'aurèola, de color blanc blavenc amb vores rogenques. La corona és un efecte de la difracció de la llum.

Enllaç permanent: Corona - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Conversió | Glossari Meteorologia | Corpus sant >

Novetats