Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Bandera

Núvol paràsit que es forma a sotavent de certs pics molt alts, com una bandera blanca, en dies de vent fort. Sembla produït per un fenomen de depressió baromètrica local i el refredament subsegüent.

Enllaç permanent: Bandera - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Banc | Glossari Meteorologia | Bar >

Novetats