Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Nivell

En la pràctica, el mot nivell s'usa com a equivalent d'"altitud". Rigorosament, però, una superfície de nivell no ho és d'igual altitud, sinó d'igual geopotencial.

Enllaç permanent: Nivell - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Nimbus (Símbol, Nb) | Glossari Meteorologia | Nivell de condensació >

Novetats