Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Bolòmetre

Instrument per a determinar la intensitat calorífica de cadascuna de les radiacions de l'espectre, per la variació de la resistència elèctrica d'un conductor ennegrit que es va exposant a l'acció de les radiacions successives.

Enllaç permanent: Bolòmetre - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Bòlid | Glossari Meteorologia | Bombatge >

Novetats