Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Bombatge

Fluctuacions de la columna del baròmetre de mercuri, degudes a ratxes del vent o a moviments del suport (p. ex., en la mar).

Enllaç permanent: Bombatge - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Bolòmetre | Glossari Meteorologia | Bonança >

Novetats