Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Bosses d'aire

Corrents d'aire descendent, en els quals una aeronau sembla perdre sustentació. Es troben amb freqüència, a sotavent de les muntanyes o damunt les superfícies fredes (rius, llacs).

Enllaç permanent: Bosses d'aire - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Borrasca | Glossari Meteorologia | Brisa >

Novetats