Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Brisa

Vent de 5 a 9 metres per segon. Més concretament es diu brisa dels vents convectius de periodicitat diürna.

Enllaç permanent: Brisa - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Bosses d'aire | Glossari Meteorologia | Brisa de les valls >

Novetats