Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Cart

Quadrant, quart o sector d'on ve el vent. D'ací el verb descartejar-se, és a dir, "eixir el vent fora del cart". Són termes mariners. (Patxot: Observacions de Sant Feliu de Guíxols.)

Enllaç permanent: Cart - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Característica | Glossari Meteorologia | Carta isentròpica >

Novetats