Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Carta isentròpica

Carta del temps on es representa la distribució de pressions en una superfície isentròpica (o d'igual temperatura potencial) determinada, i la dels nivells de condensació del vapor d'aigua.

Enllaç permanent: Carta isentròpica - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Cart | Glossari Meteorologia | Carta isobàrica >

Novetats