Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Cel cirrós

Cel cobert en gran part de cirrus o cirrostratus. S'usa més freqüentment aquesta denominació quan la nuvolositat és de cirrostratus poc densos.

Enllaç permanent: Cel cirrós - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Cavalls | Glossari Meteorologia | Cel d'escata >

Novetats