Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Cavalls

Si es guaita la mar, des del seu mateix nivell, cap a l'horitzó, s'hi veu projectar el botiment de les onades, que en aquestes condicions aparenten córrer en cavalcada, els membres de la qual s'anomenen cavalls. (Patxot: Observacions de Sant Feliu de Guíxols.)

Enllaç permanent: Cavalls - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Catatermòmetre | Glossari Meteorologia | Cel cirrós >

Novetats