Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Centígrada

Adj. Es diu de l'escala termomètrica que té el 0° a la temperatura del glaç en vies de fusió, i els 100° a la d'ebullició de l'aigua a 760 mm de pressió. Se la designa pel símbol °C.

Enllaç permanent: Centígrada - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Celístia | Glossari Meteorologia | Centre d'acció >

Novetats