Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Ceraunògraf

Aparell, avui poc usat, inscriptor de les descàrregues elèctriques de l'atmosfera. Era, en essència, un aparell receptor de telegrafia sense fils.

Enllaç permanent: Ceraunògraf - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Ceraunòfon | Glossari Meteorologia | Cerç >

Novetats