Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Cerç

Vent fred del NW, generalment amb temps serè. El mot sembla ésser avui peculiar de la Catalunya occidental i d'Occitània.

Enllaç permanent: Cerç - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Ceraunògraf | Glossari Meteorologia | Cercle de Bishop >

Novetats