Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Cicle de Brückner

Cicle d'uns 35 anys de durada (variable entre 25 i 50), durant el qual el temps oscil•la entre una situació de fred humit i una de calor i sequedat.

Enllaç permanent: Cicle de Brückner - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Cianòmetre | Glossari Meteorologia | Cicló >

Novetats