Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Cicló

Regió de pressió baromètrica baixa. Actualment es tendeix a reservar aquest nom per als ciclons tropicals, i s'anomenen depressions els de les zones temperades, o "ciclons extratropicals".

Enllaç permanent: Cicló - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Cicle de Brückner | Glossari Meteorologia | Ciclostròfic >

Novetats