Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Cirrocúmul

Forma catalanitzada del nom cirrocúmulus, usada freqüentment en la conversació.

Enllaç permanent: Cirrocúmul - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Circulació atmosfèrica | Glossari Meteorologia | Cirrocúmulus (Símbol, Cc) >

Novetats