Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Circulació atmosfèrica

Conjunt dels vents del planeta, com formant part d'una circulació general de l'aire.

Enllaç permanent: Circulació atmosfèrica - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Circulació | Glossari Meteorologia | Cirrocúmul >

Novetats