Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Cirrus (Símbol, Ci)

Núvols alts isolats, de textura fibrosa, com tènues filagarses, sense ombres pròpies, generalment blancs i sovint d'una lluentor sedosa.

Enllaç permanent: Cirrus (Símbol, Ci) - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Cirrostratus (Símbol, Cs) | Glossari Meteorologia | Clariana >

Novetats